Słona lekcja


Baranek z soli     Z dziećmi     Ryba z soli     Dorośli z solą

To zabawna lekcja rzeźby z soli w pracowni Taurasa Česnulevičiusa. Dlaczego sól? Ponieważ nazwa naszego kurortu jest… słona (lit. druska – sól, dlatego Druskienniki to „słone miasto”). W Studiu Soli będziesz mógł sam ugniatać, formować, rzeźbić i wypalać w piecu swoje słone dzieła sztuki. Możemy też zorganizować wystawę Twoich prac! Celem zajęć jest kształtowanie wyobraźni dziecka, rozwijanie twórczości, uczenie dostrzegania i obserwowania wyjątkowych rzeczy, roślin, obiektów w przyrodzie i życiu codziennym. Kładziemy nacisk nie tylko na wynik końcowy, ale też na samo poszukiwanie i tworzenie. Dla nas najważniejszy jest błysk ciekawości w Twoich oczach i Twoje chęci, by w codziennym życiu nigdy nie ustawał proces twórczy…

Zajęcia przeznaczone są dla różnych grup wiekowych.

  • Czas trwania zajęć – 1.45 godz.
  • W tym samym czasie może rzeźbić do 50 osób.
  • Zajęcia odbywają się w języku litewskim, rosyjskim, polskim lub angielskim.

Przyjedź do nas, z nami zjesz beczkę soli!